Beleidsmedewerker en op zoek naar verduurzaming van de landbouw in jouw gebied? Ondernemer en wil je je kansen voor omschakeling verkennen?
De markt biedt kansen in de biologische landbouw: er is vraag!

Onze projecten biologische landbouw bieden boeren en tuinders hulp in hun keuzeproces naar omschakeling. Zoals in het project ‘Biologisch op de kaart’ in Limburg of in Biologisch Ondernemen Noord-Holland. Maria van Boxtel regelt als projectleider grootschalige omschakeltrajecten naar biologisch met verschillende partners.

Maria van Boxtel en Taco IJzerman stellen ook individuele bedrijfsplannen op voor biologische bedrijven, vaak met aandacht voor korte ketens, natuurbeheer of een publieksfunctie.

Biologische landbouw klaver 00ed35a
bedrijfsplan en advies Lingehof0121

Omschakelen naar biologisch

Omschakelen naar biologisch: een belangrijke keuze. Vaste uitgangspunten voor biologische boeren zijn het gebruik van natuurlijke mest en een biologische bestrijding van ziekten en plagen. Dieren krijgen voldoende frisse lucht, daglicht, stro en ruimte.

Biologische landbouw heeft een integrale en systeemgerichte aanpak die ons goed past. Wij verzorgen daarom graag omschakelprojecten met meerdere bouwstenen: velddagen, open dagen, omschakelcursussen, individuele omschakelplannen. Onze projecten biologische landbouw bieden boeren en tuinders hulp in hun keuzeproces naar omschakeling.

De biologische landbouwnormen gelden in de hele EU en zijn in Nederland vastgelegd in de Landbouwkwaliteitswet. Biologische landbouw is daarmee de enige vorm van landbouw waarbij het hele bedrijfssysteem juridisch is vastgelegd. Deze juridische vastlegging is strategisch in te zetten – van beleidsplan tot pachtcontract – om verduurzaming mogelijk te maken.

Samen met rentmeesters of grondeigenaren denken we graag mee in slimme combinaties biologische landbouw met natuur, publiek of korte keten. Uiteraard met een verdienmodel.

 

Neemt contact op
met Maria van Boxtel

 

Samen met natuurorganisaties en grondeigenaren denken we mee in slimme combinaties van natuur en biologische landbouw. Uiteraard met een verdienmodel. Lees meer.