Landgoederen en grondeigenaren

Landgoedeigenaar en op zoek naar verduurzaming van het gebruik en beheer? Pachter en een wens voor een succesvol bedrijf?

Wij werken met landgoederen en andere grondeigenaren aan een duurzame exploitatie. Op landgoederen vinden we bij eigenaren, rentmeesters en pachters een blik op de lange termijn. Dit past goed bij biologische landbouw of een andere vorm van duurzaam beheer.

We denken graag mee over een hedendaagse samenhang tussen de natuurlijke, sociale en economische onderdelen van een bedrijf, en van het landgoed als geheel.

hek naar overtuin

We werk(t)en o.a. samen met landgoederen Eykenstein, Hackfort, Herinckhave, Kraaybeekerhof, Scherpenzeel, Sevenaer, Twickel, Verwolde, kasteel Amerongen en verschillende locaties van Geldersch Landschap en Kasteelen.

We werken met en op landgoederen aan een duurzame toekomst van landgebruik en beheer, bijvoorbeeld door:

  • Verduurzamen van huidige pachtuitgifte en stimuleren van pachter - met verdienmodel!
  • Zoeken van passende, nieuwe pachters voor een duurzame exploitatie.
  • Advies, ontwerp en begeleiding bij het vinden van een hedendaagse invulling van de Historische Moestuin