PROJECTEN

Een aantal projecten loopt door en hebben een eigen website:
Landgilde
Eet je Uitzicht
Historische Moestuinen
De Gastvrije Aarde beheert fondsen voor verschillende projecten.

De tafel wordt gedekt tussen de koeien voor een Boergondisch feestmaal bij boerderij Natuurlijk Genoegen foto Dick Boschloo db_090905_1863

PUBLICATIES

De lijst met publicaties hieronder zal nog worden aangevuld, evenals de links naar pdf versies en de bestelinformatie van papieren publicaties.

Publicaties

Multifunctionele landbouw

Boergondisch, culinaire activiteiten op de biologische boerderij. Handreiking voor het organiseren van culinaire activiteiten op de boerderij, inclusief tips en een hoofdstuk voldoe aan wet- en regelgeving. Maria van Boxtel en Iris van de Graaf. 2013/2014.

Concept voedselveiligheidsplan voor verkoop van vlees op de boerderij.

Multifunctionele landbouw en de fiscus: wat verandert er fiscaal als u van landbouw naar verbrede landbouw verandert? Let vooral op de BTW en de landbouwvrijstelling voor de waardestijging van grond. Maria van Boxtel. 2011.

Aansprakelijkheid: een overzicht voor ondernemers over risico, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de multifunctionle landbouw. Taskforce Multifunctionele Landbouw. Maria van Boxtel. 2010.

Wat mag ik? brochure voor ondernemers in de multifunctionele landbouw, om u makkelijk op weg te helpen in wet- en regelgeving. Taskforce Multifunctionele Landbouw. Helmer Wieringa en Maria van Boxtel. 2010.

95 vragen & antwoorden over wet- en regelgeving in de multifunctionele landbouw is opgesteld door Helmer Wieringa en Prof. Willem Bruil van het Instituut voor Agrarisch Recht voor de Taskforce Multifunctionele Landbouw in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken. 2010.

Rechtsvormen: een handreiking voor het kiezen van de meest geschikte rechtsvorm voor uw multifunctionele boerderij. Taskforce Multifunctionele Landbouw. Bart Pijnenburg en Maria van Boxtel, 2011.

Kompas Multifunctionele Landbouw geeft antwoord op 33 strijdigheden in regelgeving. Selectie samengesteld door Helmer Wieringa voor de Taskforce Multifunctionele Landbouw in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken. 2009.

Multifunctionele Landbouw, leuk geregeld! Tips voor betere regels in de multifunctionele landbouw. Geschreven door Maria van Boxtel en Helmer Wieringa. Ekoland, nummer 7-8, augustus 2009. Download via www.ekoland.nl.

Handboek Directe verkoop van boerderijproducten. Inspiratie voor boeren en tuinders over directe verkoop van boerderijproducten, via de boerderijwinkel, boerenmarkt, webwinkel, abonnementen of andere verkoopsystemen. Downloads:
Handboek directe verkoop (3,9 MB). Ondernemersstijl test.

Handboek verblijfsrecreatie. Bent u plattelandsondernemer en droomt u ervan om met verblijfsrecreatie te starten of uw huidige recreatie te verbeteren? Of wilt u gewoon meer achtergrondinformatie? Download het handboek verblijfsrecreatie hier (746 kB).
U kunt het handboek ook in delen downloaden:

- Quick Scan (pdf, 6 pag.): een invulschema om te zien of u verblijfsrecreatie wilt.
- De Negen Stappen (pdf, 10 pag.):de kern van het handboek.
- Werkbladen (pdf, 18 pag.) bij de Negen Stappen.
- Studie- en werkinformatie (pdf, 33 pag.): achtergrondinformatie.
- Vier verhalen van Utrechtse ondernemers (pdf, 17 pag.): ter inspiratie.

Innovatielessen in de Meierij. Helmer Wieringa deelt zijn persoonlijke ervaringen over duurzame projectontwikkeling in de Meierij. 2005 Bestel het boekje hier (kies voor \'boeken bestellen\')

CAO's in de multifunctionele landbouw: tak erbij, dan geldt misschien een andere CAO voor uw werknemers. Taskforce Multifunctionele Landbouw. Maria van Boxtel en Maureen Schoutsen, WUR. 2010.

Samen verkopen: boerderijwinkels in de stad. Leer van de ervaringen van drie initiatieven die een gezamenlijke boerderijwinkel in de stad (willen) exploiteren. Marcel Vijn, Maureen Schoutsen, WUR met Maria van Boxtel. 2015.

Anders financieren

Crowdfunding op de boerderij. Leer van andere ondernemers hoe zij crowdfunding voor hun bedrijfsplannen toepasten. 2013. Maria van Boxtel en Marcel Vijn (PPO-WUR). Download hier

Alternatieve vormen van financiering. Kansen voor het multifunctionele landbouwbedrijf voor niet-bancaire financieringsvormen. Maria van Boxtel. 2010.

CSA Conferentie 2015 in Haarlem: download.

Verslagen Community Supported Agriculture Conferenties, Maria van Boxtel, 2007, 2008, 2009. Inspiratie voor boeren, tuinders en buitenlui die in samenwerking met burgers de landbouw vorm willen geven. Download de verslagen 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014.

Biologische groenteteelt

Zo krijg je een rendabele kleine tuinderij. Vertaling en Nederlandse bewerking van The Market Gardener van Jean Martin Fortier, door Taco IJzerman. 2019.

Historische Moestuinen

Handreiking Historische Moestuinen (met nieuwe opdracht), Hyco Verhaagen, Helmer Wieringa en Taco IJzerman.